Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,9 98,2
(1B) Personal de residències 89 82,7 87,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93,2 87,7 92,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 91,9 82,6 89,8
(4) Persones amb gran dependència 85,7 85,1 85,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,9 93
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 92,6 93,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,7 82,1 89
(6) Treballadors essencials 88,4 79,4 86,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89 76,6 88,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,3 76,2 85,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83 64,1 82,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79 59,5 78
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,1 62,1 72
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,2 56,8 66,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,6 50,1 66,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,4 61,4 76,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 68,6 58,5 65,5
Total >=12 anys 82,8 71 81,4
Total >=16 anys 83,6 71,8 82,3
Total 73,2 62,9 72
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi