Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 96,7 96,7
(1B) Personal de residències 88,4 84,2 85,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,2 86,1 88,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 87,5 70,4 74,7
(4) Persones amb gran dependència 90,2 89,1 89,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,4 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,1 90 92,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 11,9 14,2
(6) Treballadors essencials 83,7 63,4 67,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,6 33,4 39,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 81 50,4 57,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 68,8 1 12
(10B) Persones de 40 a 44 anys 54,4 0,8 9,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 13,7 0,7 2,4
Total >=16 anys 59,8 32,9 37,1
Total 50,5 27,8 31,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi