Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 98,3 98,5
(1B) Personal de residències 94 88,4 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 92,4 96,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 87,1 94,2
(4) Persones amb gran dependència 91,9 90,3 91,1
(5A) Persones de 80 anys o més 95,4 95 95
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,4 94,1 95
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,5 88,9 91,6
(6) Treballadors essencials 95,1 85,9 93,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,5 84,4 91,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,4 79,2 90,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,3 70,1 88,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,4 65,8 84,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,3 71,4 80
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77 63,6 73,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,5 61,1 74,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,1 71 85,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 81,7 67,9 78,5
Total >=12 anys 88,8 77,1 87
Total >=16 anys 89,2 77,6 87,6
Total 79,2 68,8 77,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi