Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98 98,3
(1B) Personal de residències 93,4 87,8 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,3 91,7 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,6 85,5 92,8
(4) Persones amb gran dependència 91,4 90,1 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,7 94,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 91,9 94,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,2 87,8 91,3
(6) Treballadors essencials 94,3 85,1 93,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,9 82,3 90,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,6 77,5 89,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,9 66,3 87,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,7 62,5 83,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 79,8 68,9 77,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,6 60,9 70,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,6 58 70,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84,5 68,5 82
(13B) Persones de 12 a 15 anys 76,9 64 73,5
Total >=12 anys 86,9 74,8 85,4
Total >=16 anys 87,5 75,4 86,1
Total 77,7 66,8 76,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi