Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,1 98,4
(1B) Personal de residències 93,6 87,8 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,3 91,7 95,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,7 85,6 92,9
(4) Persones amb gran dependència 91,6 90,2 91
(5A) Persones de 80 anys o més 95,2 94,7 94,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95 91,9 94,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,2 87,8 91,3
(6) Treballadors essencials 94,3 85,1 93,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 92 82,4 91
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,7 77,5 89,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88 66,4 87,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,8 62,6 83,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80 69,1 77,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,8 61,1 70,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 74 58,2 71
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,1 68,6 82,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,2 64,5 74,2
Total >=12 anys 87 74,9 85,5
Total >=16 anys 87,6 75,5 86,2
Total 77,8 66,9 76,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi