Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,5 98,5 94,5 94,7
(1B) Personal de residències 95 90,7 94,6 67,9 69,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,4 94,7 97 70,2 72,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,2 91,5 95,2 54,5 58,8
(4) Persones amb gran dependència 89,9 86,5 87,3 59,6 59,8
(5A) Persones de 80 anys o més 95,8 95,4 95,4 89,7 89,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,4 94,5 94,9 85,6 88,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,9 90,9 92,4 75,9 77,9
(6) Treballadors essencials 95,6 89,3 94,8 48,9 52,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,2 88,8 92,6 67,5 72,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,1 84,4 91,5 46,5 53,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,6 77,1 88,8 24,8 35,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 87,7 74,8 86,3 13,8 22
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83,9 73,9 82,1 2,4 4,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,9 66,8 77,6 1,6 2,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,5 66 79,9 0,5 1,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 91 75 89,5 0,2 0,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,3 53,6 63,3 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,8 0 4 0 0
Total >=12 anys 89,8 80,4 87,9 37,9 41,8
Total >=16 anys 90,5 81,9 89,3 40 44,2
Total 83,8 72,7 79,7 34,2 37,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.