Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,2 98,2 95,7 96
(1B) Personal de residències 95,5 92,1 95,4 74,7 77,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,5 95,5 97,1 76,6 79,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,5 93,2 95,6 63,1 68,9
(4) Persones amb gran dependència 90,1 89,1 89,9 70,2 70,6
(5A) Persones de 80 anys o més 96 95,7 95,7 91,2 91,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,5 94,8 95,1 87,6 90,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,9 91,9 93,1 81,4 84,6
(6) Treballadors essencials 95,7 91,4 95,1 56,9 61,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 93,2 90,4 92,7 73,8 80,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 92,1 87,3 91,7 57,4 66,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,6 80,8 89,1 39,2 53
(10B) Persones de 40 a 44 anys 87,4 77,9 86,4 31,7 42,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 83,7 76,6 82,5 26 30,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,3 69,8 77,7 20,6 25
(12) Persones de 20 a 29 anys 81,8 69 79,9 15,3 20,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 91,2 76,7 90,1 4,8 6,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,1 65,2 75,8 0,1 0,6
(14) Persones de 5 a 11 anys 47,4 30,1 36 0 0
Total >=12 anys 89,8 83 88,7 47,7 53,6
Total >=16 anys 90,4 84 89,5 50,4 56,7
Total 84 76,7 82,2 43 48,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.