Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98,1 98,4
(1B) Personal de residències 93,9 88,2 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,8 92,1 95,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 86,5 93,7
(4) Persones amb gran dependència 91,5 90,1 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 94,9 95
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,2 93,4 94,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,4 88,4 91,5
(6) Treballadors essencials 94,7 85,7 93,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 83,1 91,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 91 78,3 90,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,6 67,7 87,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,4 63,7 84,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,1 70,5 79,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,7 62,7 72,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,1 60,2 73,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,7 70,3 84,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,8 67,4 77,7
Total >=12 anys 87,9 76,1 86,6
Total >=16 anys 88,4 76,6 87,1
Total 78,5 67,9 77,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi