Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,3 97,6
(1B) Personal de residències 93,2 88,5 92,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 91,3 95,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,3 84,7 91,8
(4) Persones amb gran dependència 91,6 89,9 90,7
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,4 94,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 91,7 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,8 87,4 90,8
(6) Treballadors essencials 93,7 84,3 91,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 81,8 90,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,8 77 88,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87 65,5 85,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,6 61 81,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,6 65,6 73,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,3 56,9 64,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,1 53,6 63,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,9 63,1 74,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,1 49,9 57,6
Total >=12 anys 85,3 72,4 82,3
Total >=16 anys 86,1 73,7 83,8
Total 76,3 64,8 73,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi