Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,9 98,3
(1B) Personal de residències 93,9 88,1 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 92 95,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 86,3 93,6
(4) Persones amb gran dependència 91,5 90,1 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 95,3 94,9 94,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 95,2 93 94,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,3 88,2 91,5
(6) Treballadors essencials 94,7 85,6 93,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 82,8 91,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 91 77,9 90,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,5 67 87,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,3 63,2 84,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,9 70,3 79,2
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,5 62,6 72,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,9 60,1 73,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,6 70,2 84,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,5 67,3 77,5
Total >=12 anys 87,8 75,8 86,5
Total >=16 anys 88,3 76,3 87
Total 78,4 67,6 77,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi