Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 93,6 91,7 91,7
(1B) Personal de residències 82,9 79,5 80
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,4 78,6 80,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 66,3 8,1 10,4
(4) Persones amb gran dependència 88,9 86,5 86,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 90,9 90,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 86,6 47,6 50,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 74,5 2,4 2,9
(6) Treballadors essencials 71,6 0,8 1,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 73,2 2,9 4,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 3,3 1,3 1,3
Total >=16 anys 30,8 14,1 14,7
Total 26,1 12 12,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi