Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 96,6 93,9 93,9
(1B) Personal de residències 80,9 78,2 78,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 83,1 75,6 77,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 61,9 7,5 9,5
(4) Persones amb gran dependència 86,1 68,7 69,3
(5A) Persones de 80 anys o més 88,8 27,9 27,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 20,1 2,7 2,7
(6) Treballadors essencials 69,5 0,7 1,6
(8A) Persones de 60 a 65 anys 53 0,4 1,2
Total >=16 anys 19,9 6,4 6,6
Total 16,5 5,4 5,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.