Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,8 98,1
(1B) Personal de residències 94,4 89,1 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 91,7 95,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 87 94,1
(4) Persones amb gran dependència 92 91,4 91,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,1 94,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,7 92,1 94,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,8 86,2 91,5
(6) Treballadors essencials 93,4 85,2 92,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,4 80 90,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,2 79,4 89,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 88,5 71,8 87,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 84,5 64,1 83,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80 69,2 78,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,2 62 72
(12) Persones de 20 a 29 anys 76,3 60,1 74,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,9 70,6 84,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 78,2 66,4 76,1
Total >=12 anys 87,2 75,8 85,9
Total >=16 anys 87,7 76,4 86,5
Total 77,3 67,2 76,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi