Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,9 98,1
(1B) Personal de residències 94,7 89,5 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,3 92,1 95,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,1 87,4 94,3
(4) Persones amb gran dependència 91,9 91,5 91,9
(5A) Persones de 80 anys o més 94,7 94,1 94,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,8 92,8 94,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93 86,9 91,5
(6) Treballadors essencials 93,8 85,5 92,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,6 81 90,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 90,6 79,7 89,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89 72,8 87,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 85,5 65,5 83,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 81,5 69,8 78,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 76,2 62,7 73
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,4 60,8 75,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 87,4 71,2 85,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 80,5 67 77,2
Total >=12 anys 88 76,5 86,3
Total >=16 anys 88,5 77 86,9
Total 78 67,7 76,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi