Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,9 98 93,7 94,1
(1B) Personal de residències 94,5 91,5 93,8 68,8 71,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 95,1 97,1 79,8 82,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 92,5 95,3 64,6 69,2
(4) Persones amb gran dependència 91,6 90 90,7 72,7 73,4
(5A) Persones de 80 anys o més 95 94,7 94,8 89,4 89,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 94 94,5 84,2 88,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,4 90,8 92,6 79 83,9
(6) Treballadors essencials 94,4 90,4 93,8 59 63,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 89,1 91,8 72,2 80,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,5 86,9 91 60,1 67,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,6 81,3 89 43 53,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,6 76,8 85,5 33,4 43,4
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,6 75,4 81,2 27,3 31,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,6 70,6 77,9 22,9 28,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,3 69,8 80,3 16,3 22,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90 76,9 88,6 6,1 8,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,5 65,3 75,9 0,4 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,1 29,6 35,2 0 0,1
Total >=12 anys 89,2 82,5 88,1 48 53,7
Total >=16 anys 89,8 83,5 88,8 50,8 56,8
Total 82,7 75,7 81,1 42,9 48
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.