Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 97,8 98,1
(1B) Personal de residències 94 88,7 92,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 91,4 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,6 86,5 93,5
(4) Persones amb gran dependència 91,3 90,4 91,4
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,7 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,5 89,3 94,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,4 85,4 91,1
(6) Treballadors essencials 92,8 84,5 91,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 91 79,3 90,1
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,5 78,7 88,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,5 70,4 86,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,1 62,6 81,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78 67,3 75,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,5 59,1 68,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,9 56,8 69,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,3 67,8 80,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,5 62,7 71,4
Total >=12 anys 85,8 74,1 84,2
Total >=16 anys 86,4 74,8 84,9
Total 76,1 65,7 74,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi