Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 97,9 98,2
(1B) Personal de residències 94 88,8 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 91,5 95,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,7 86,7 93,7
(4) Persones amb gran dependència 91,3 90,6 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94,3 93,8 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,6 89,4 94,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,5 85,6 91,3
(6) Treballadors essencials 92,8 84,7 91,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 79,5 90,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,8 79 89,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 87,8 70,8 86,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,6 63 82,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,5 67,9 76,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,3 60,3 69,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,9 57,8 71,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 84 68,4 81,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,1 63,7 72,7
Total >=12 anys 86,2 74,6 84,7
Total >=16 anys 86,8 75,2 85,5
Total 76,5 66,1 75,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi