Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 96,9 96,9
(1B) Personal de residències 87,9 82,5 84,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 91,8 86,1 88,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 87,2 66,6 71,2
(4) Persones amb gran dependència 89,7 88,7 89
(5A) Persones de 80 anys o més 93,6 92,4 92,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 86,8 91,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 86,7 8,9 11,4
(6) Treballadors essencials 82,8 64,2 67,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 83,7 17,3 23,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 79,8 44,1 48,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 63,5 1,2 6,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 39,5 0,9 3,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 1,7 0,9 1,1
Total >=16 anys 55,9 29,8 32,5
Total 46,9 25 27,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi