Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,5 97,8
(1B) Personal de residències 93,4 88,4 92
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,6 91,2 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,1 86 92,9
(4) Persones amb gran dependència 91,2 90,1 91,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,5 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,3 89 93,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92,2 84,8 90,5
(6) Treballadors essencials 92,4 83,7 90,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 78,9 89,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 89 78,3 88,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,8 69,9 85,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,3 61,5 80,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,5 64,7 72,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,8 55,8 64,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,1 52,9 63,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80 62 72,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 71,1 48,8 56,2
Total >=12 anys 84,5 71,9 81,4
Total >=16 anys 85,3 73,3 82,9
Total 75 63,9 72,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi