Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,9 98,2 93,4 93,7
(1B) Personal de residències 94,5 91,4 93,8 68,1 71,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,1 95,1 97 79,2 82
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 92,4 95,3 64,1 68,6
(4) Persones amb gran dependència 91,3 89,7 90,4 72,1 72,8
(5A) Persones de 80 anys o més 95,1 94,8 94,8 89,4 89,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 94,9 94 94,6 84,2 88,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 93,4 90,8 92,6 78,8 83,7
(6) Treballadors essencials 94,4 90,4 93,8 58,4 62,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 92,2 89,1 91,9 71,9 80
(9) Persones de 50 a 59 anys 91,5 86,9 91 59,6 66,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 89,6 81,3 89 42,3 52,4
(10B) Persones de 40 a 44 anys 86,7 76,7 85,6 32,8 42,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 82,9 75,5 81,4 26,6 30,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 79,9 70,7 78,2 21,9 26,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 82,6 69,8 80,6 15,2 20,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 90,1 76,8 88,7 5,1 7,3
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,5 65 75,6 0,3 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 44,4 29,2 34,8 0 0
Total >=12 anys 89,4 82,5 88,2 47,5 53,1
Total >=16 anys 89,9 83,5 88,9 50,3 56,2
Total 82,9 75,7 81,2 42,5 47,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.