Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,7 98,9 94,7 95,1
(1B) Personal de residències 95,1 92,7 95 75,2 77,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 94,2 95,7 77,3 79,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 92,9 95,2 64 68
(4) Persones amb gran dependència 90 88,2 89,2 70,6 70,8
(5A) Persones de 80 anys o més 94,5 94,4 94,4 88,9 89,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,6 93,1 93,4 85 87
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 88,8 90,4 75,2 80,9
(6) Treballadors essencials 93,7 89,8 92,9 60,1 63,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,8 87,9 90,5 68,8 76,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89 85,4 88,5 57,1 62,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,4 79,7 85,7 42,5 51
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,5 74,3 81,4 30,4 41,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78 71,1 76,5 24,9 28,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,2 66,5 73,2 19,6 23,6
(12) Persones de 20 a 29 anys 78,3 65,5 76,2 13,4 18,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,1 72,1 84,6 4,8 6,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,4 59,4 69 0,1 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 41,3 25,8 30,9 0 0,1
Total >=12 anys 86,7 80,5 85,5 47,3 52,1
Total >=16 anys 87,4 81,7 86,4 50,1 55,1
Total 80 73,5 78,2 42,1 46,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.