Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,8 95,4 95,7
(1B) Personal de residències 84,2 79,4 80,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 85 54,2 59,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 63,5 12 14,7
(4) Persones amb gran dependència 90,8 86,1 86,5
(5A) Persones de 80 anys o més 91,7 89,3 89,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 83,4 43,3 44,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 73,8 3 3,6
(6) Treballadors essencials 70,1 1 1,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 68,2 3,8 5,7
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,4 2,1 2,3
Total >=16 anys 32,8 14,7 15,3
Total 27,5 12,3 12,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi