Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,3 98,9
(1B) Personal de residències 94,5 88,9 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,5 90,4 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 87,2 92,7
(4) Persones amb gran dependència 91,4 89,8 91,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,6 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 91,3 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 83,3 89,5
(6) Treballadors essencials 92,5 84,3 90,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,5 77,9 88,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 79 86,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84 70,9 83
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,1 59,7 78,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74 64,3 71,7
(11B) Persones de 30 a 34 anys 69,1 57,5 66,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,7 54 66,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,8 62,7 76
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,4 59,2 67,9
Total >=12 anys 83,8 73,5 82,2
Total >=16 anys 84,6 74,3 83,1
Total 74 64,9 72,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi