Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,3 98,7
(1B) Personal de residències 94,5 89,4 94
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,9 91 94,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,7 87,5 93,4
(4) Persones amb gran dependència 91,5 90,1 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,7 93,8
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,2 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 84,7 89,8
(6) Treballadors essencials 92,9 85 91,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,9 79 89
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,9 79,5 87,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,9 71,9 83,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,2 62 79,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,2 65,5 73,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,1 59,5 68,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,3 56,4 69,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,1 64,8 78,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,6 61,6 70,8
Total >=12 anys 84,8 74,8 83,4
Total >=16 anys 85,5 75,5 84,1
Total 74,8 66 73,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi