Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 95,2 95,6
(1B) Personal de residències 83,3 79,3 80,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 82,2 50,5 55,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 67 10,4 12,8
(4) Persones amb gran dependència 89,7 76,9 77,6
(5A) Persones de 80 anys o més 87,7 24 24
(5B) Persones de 70 a 79 anys 20,8 2,2 2,2
(6) Treballadors essencials 65,5 1,1 1,8
(8A) Persones de 60 a 65 anys 36,2 0,3 0,7
Total >=16 anys 20,2 6,5 6,8
Total 16,8 5,4 5,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.