Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,3 97,8
(1B) Personal de residències 92,2 86,8 90,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,5 86,9 89,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 90,6 82,6 86,6
(4) Persones amb gran dependència 92,1 91 91,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,9 93,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,8 90,6 92,5
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 80,6 86,6
(6) Treballadors essencials 87,9 79,5 84,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 86,9 74,8 84,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 83,6 76,7 82,3
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,2 66,4 76
(10B) Persones de 40 a 44 anys 71,9 52,4 68,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 56,3 44,1 47,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 39,1 11,8 15,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 34,7 2 5,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 27,8 1,3 3,5
Total >=16 anys 72,9 59,6 65,3
Total 61 49,9 54,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi