Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 98,2 98,7
(1B) Personal de residències 94,7 89,4 94,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95 91,1 94,5
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,7 87,5 93,4
(4) Persones amb gran dependència 91,5 90,1 91,5
(5A) Persones de 80 anys o més 94 93,8 93,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 92,3 93,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,9 85,1 89,7
(6) Treballadors essencials 92,9 85 91,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 90 79,5 89
(9) Persones de 50 a 59 anys 88 79,6 87,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,9 72,1 83,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,3 62,4 80
(11A) Persones de 35 a 39 anys 75,5 65,6 73,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,3 59,6 68,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,5 56,5 69,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,3 64,9 78,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,7 61,7 70,8
Total >=12 anys 84,9 74,9 83,4
Total >=16 anys 85,6 75,7 84,1
Total 74,9 66,1 73,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi