Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 98,6 98,8 94,5 95
(1B) Personal de residències 95,1 92,7 95 75,3 78,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,9 94,3 95,7 77,6 79,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 93 95,2 64,5 68,5
(4) Persones amb gran dependència 89,6 87,7 88,6 69,9 70,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,6 94,4 94,4 89 89,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,5 93 93,4 85,1 87,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91 88,8 90,4 75,5 81,2
(6) Treballadors essencials 93,7 89,9 92,9 60,7 64,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,7 87,8 90,4 69,2 76,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 89 85,5 88,4 57,8 63,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,3 79,7 85,6 43,2 51,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,2 74,2 81,1 31,2 42
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,8 71,1 76,3 25,8 29,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74,8 66,3 72,9 20,3 24,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 78 65,5 76 14,3 19,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,9 72,3 84,4 5,4 7,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,5 59,7 69,2 0,2 0,9
(14) Persones de 5 a 11 anys 41 26 31,2 0 0,1
Total >=12 anys 86,5 80,5 85,3 47,8 52,7
Total >=16 anys 87,3 81,7 86,3 50,6 55,7
Total 79,8 73,4 78,1 42,5 46,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.