Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,1 98,2 98,8
(1B) Personal de residències 94,5 88,6 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,3 90,1 93,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94 87 92,4
(4) Persones amb gran dependència 91,4 89,5 90,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,4 93,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 91,1 93
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,3 83 89,2
(6) Treballadors essencials 92,5 84,2 90,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,2 77,6 88,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,1 78,6 86,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,6 70,5 82,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,3 59,2 78
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,2 63,3 70,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,9 55,9 64,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 68,3 52,8 64,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,5 61,7 74,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,4 57,7 66,1
Total >=12 anys 83,2 72,9 81,4
Total >=16 anys 84 73,7 82,4
Total 73,5 64,4 72
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi