Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99,2 98,3 98,9
(1B) Personal de residències 94,5 88,8 93,5
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 90,4 93,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 87,1 92,7
(4) Persones amb gran dependència 91,4 89,8 91,2
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,6 93,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 91,3 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,5 83,3 89,5
(6) Treballadors essencials 92,5 84,3 90,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,5 77,9 88,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 79 86,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84 70,9 83
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80 59,7 78,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 73,9 64,2 71,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,9 57,3 66
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,4 53,9 66,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,5 62,6 75,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,1 58,9 67,5
Total >=12 anys 83,7 73,4 82,1
Total >=16 anys 84,5 74,3 83
Total 74 64,9 72,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi