Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 97,8 98,5
(1B) Personal de residències 94 88,2 93
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,1 89,7 92,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 86,5 91,6
(4) Persones amb gran dependència 91 88,7 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,3 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 90,9 92,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 82,7 88,8
(6) Treballadors essencials 92,1 83,5 90
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 77,3 87,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,6 78,3 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83 69,9 81,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,5 58,2 76,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72 61,3 68,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 65 53,3 60,7
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,6 50,3 60,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73,9 58,5 69
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,5 50,6 57,7
Total >=12 anys 82 71,5 79,5
Total >=16 anys 82,9 72,7 80,8
Total 72,5 63,2 70,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi