Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 99 97,8 98,5
(1B) Personal de residències 93,9 88,2 92,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,1 89,8 93
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,7 86,5 91,6
(4) Persones amb gran dependència 91 88,7 90,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,3 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,1 90,9 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,1 82,7 88,8
(6) Treballadors essencials 92 83,5 89,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,9 77,3 87,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,6 78,3 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83 69,8 81,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 78,5 58,2 76,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,9 61,2 67,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,6 53,1 60,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 64,3 50,1 59,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73,4 58,3 68,5
(13B) Persones de 12 a 15 anys 66,1 49,9 56,9
Total >=12 anys 81,9 71,4 79,4
Total >=16 anys 82,8 72,7 80,7
Total 72,5 63,2 70,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi