Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 95,8 94,3 94,3
(1B) Personal de residències 82,3 76,2 78,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 88,5 82,6 84,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 62,2 8,1 11,1
(4) Persones amb gran dependència 87,3 82,8 83,4
(5A) Persones de 80 anys o més 90,6 86 86,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 78 29,5 31,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 71,4 4,4 4,9
(6) Treballadors essencials 69,2 1,4 2,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 70,3 5,7 7,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 5,5 2,5 2,7
Total >=16 anys 34,3 16,5 17
Total 30,5 14,6 15,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi