Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,9 98 93,3 93,8
(1B) Personal de residències 95,2 92,7 95,1 73,8 77,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,3 97,1 80,5 83,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,2 92,3 95,7 63,8 69,8
(4) Persones amb gran dependència 90,6 89,1 90,4 73,5 74,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 94 94,1 88,5 88,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 93,1 93,4 84,5 87,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,8 89,9 91,1 78,9 82,9
(6) Treballadors essencials 94,5 90,3 93,8 58 63
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 88,6 90,6 72,9 79,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,4 86,1 89 60 66,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,9 80,5 85,3 43,8 54,6
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,1 76,6 82,3 34,4 47
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,1 73,8 79 32,9 38,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77,2 68,9 76 27,6 35,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,4 68,3 77,7 20,1 28,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,9 75,8 87,9 6,6 9,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79 63,3 74,8 0,2 0,8
(14) Persones de 5 a 11 anys 48,3 30,4 37,4 0 0,1
Total >=12 anys 87,6 82,2 86,5 52 57,9
Total >=16 anys 87,9 82,8 86,9 53,7 59,8
Total 82,9 77,1 81,4 47,9 53,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.