Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,2 97,6 97,9
(1B) Personal de residències 93,7 87,4 92,8
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,4 91 95,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,4 85,6 93,9
(4) Persones amb gran dependència 91,6 90,1 91,8
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 93,1 93,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,2 90,3 92,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,8 85 89,3
(6) Treballadors essencials 93,3 83,8 91,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,2 80,9 89,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,3 79,5 87,5
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,8 69,7 82,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 80,6 59,7 79,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 76,3 65,6 74,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 72,2 58,2 69,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 73,5 54,9 70,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 83,8 66 81
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,2 62,5 71,7
Total >=12 anys 85,2 74,6 83,6
Total >=16 anys 85,6 75 84
Total 78,1 68,3 76,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi