Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,6 97,7
(1B) Personal de residències 93,9 88,1 93,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 91,5 96,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,5 85,6 94,3
(4) Persones amb gran dependència 91,9 90,3 92
(5A) Persones de 80 anys o més 93,7 93,3 93,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,4 91,7 93,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 86,2 89,6
(6) Treballadors essencials 93,9 84,6 92,4
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,5 81,9 89,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,7 80,3 87,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 84,4 71,3 83,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,5 63,6 80,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,8 67,2 75,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 74 60,2 72
(12) Persones de 20 a 29 anys 75,7 57,3 73,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 85,6 67,7 83,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,5 64,9 74,8
Total >=12 anys 86,1 76 84,6
Total >=16 anys 86,4 76,4 84,9
Total 78,9 69,6 77,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi