Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 97,6 97,8
(1B) Personal de residències 94 88,4 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 92 96,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,7 86,3 94,8
(4) Persones amb gran dependència 92 90,4 92,1
(5A) Persones de 80 anys o més 93,8 93,4 93,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 92,3 93,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,3 86,7 89,7
(6) Treballadors essencials 94,2 85 92,8
(8) Persones de 60 a 65 anys 90,8 82,8 89,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,1 80,8 88,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,1 72,6 83,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 82,3 66,9 80,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 78,8 68,1 76,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 75,4 61,5 73,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,3 58,7 74,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,7 68,5 83,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79,6 65,8 76,3
Total >=12 anys 86,8 77 85,1
Total >=16 anys 87 77,3 85,4
Total 79,5 70,4 77,9
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi