Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 97,9 97,8 97,9 93,2 93,7
(1B) Personal de residències 95,2 92,7 95,2 73,5 76,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,3 95,3 97,1 80,4 83,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,2 92,3 95,7 63,7 69,7
(4) Persones amb gran dependència 90,6 89 90,4 73,3 74,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 94,1 94,1 88,5 88,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,7 93,1 93,4 84,5 87,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,8 89,9 91,1 78,8 82,8
(6) Treballadors essencials 94,5 90,2 93,8 57,8 62,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,1 88,7 90,6 72,8 79,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,4 86,1 89 59,8 65,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,9 80,4 85,3 43,5 54,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,1 76,6 82,3 34,2 46,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,1 73,8 79,1 32,5 38,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 77,3 68,9 76,1 27,2 34,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 79,5 68,2 77,7 19,8 28
(13A) Persones de 16 a 19 anys 88,9 75,7 87,9 6,4 9,6
(13B) Persones de 12 a 15 anys 79 63,1 74,6 0,2 0,7
(14) Persones de 5 a 11 anys 48,3 30,3 37,2 0 0,1
Total >=12 anys 87,7 82,2 86,5 51,8 57,7
Total >=16 anys 87,9 82,8 86,9 53,6 59,6
Total 83 77,1 81,4 47,7 53,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.