Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 97,7 97,8 91,5 91,8
(1B) Personal de residències 94,7 91,1 94,5 67,8 70,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97,2 94,7 96,9 77 79,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,1 90,9 95,5 55,3 59,8
(4) Persones amb gran dependència 90,3 87,9 89,2 65,5 66,1
(5A) Persones de 80 anys o més 94,2 93,9 93,9 86,4 86,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93,8 93 93,4 82,4 85
(5C) Persones de 66 a 69 anys 92 89,4 90,8 75,4 78,4
(6) Treballadors essencials 94,4 88,4 93,6 49 52,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 91,2 87,6 90,7 69 74,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 89,7 84,7 89,1 52,6 57
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,2 78,4 85,4 32,8 41,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,4 74,2 82,2 21,4 31,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 80,6 71,5 79,2 13,3 15,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 78,1 65,5 76,5 8,9 11,8
(12) Persones de 20 a 29 anys 81 64 78,8 0,7 3,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 89,7 73,6 88 0,3 0,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 77,1 52 62,7 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 45,2 0 4,8 0 0
Total >=12 anys 88,1 80,3 86,4 43,2 46,9
Total >=16 anys 88,4 81,3 87,2 44,6 48,4
Total 83,3 74,1 79,9 39,8 43,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.