Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 97,4 96,8 96,9
(1B) Personal de residències 87,6 80,5 83,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 92,3 85,7 88,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 84,4 56,1 60,7
(4) Persones amb gran dependència 89,6 87,1 87,2
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 91,5 91,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,6 86,8 89,2
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,6 6,9 9,6
(6) Treballadors essencials 78,6 54,6 57,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 82,2 8 12,5
(9) Persones de 50 a 59 anys 78,8 44,4 48,1
(10A) Persones de 45 a 49 anys 53,1 1,5 4,9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 13 1 2,9
Total >=16 anys 53,2 31,9 33,9
Total 47,1 28,3 30
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi