Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,5 97,6 97,8 92,4 93
(1B) Personal de residències 95,7 91,9 95,5 71,4 75,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,9 95,2 96,8 79,9 83,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,3 90,1 94,4 59,1 65,5
(4) Persones amb gran dependència 89 87,1 88,8 69,7 71,2
(5A) Persones de 80 anys o més 94,1 93,7 93,8 87,6 88
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,8 90,2 91,4 74,9 83,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90 87,1 89 71,3 80,1
(6) Treballadors essencials 94,3 89,5 93,7 55,4 60,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 86,4 89,2 66,2 75
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,3 82,6 86,8 51,9 62,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,2 75,6 82,3 36,8 49,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,2 70,2 78 27,5 41,9
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,5 66,3 73,1 25,2 32,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 70,8 61,1 69,4 19,9 28,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 72,6 59,9 70,6 14,8 22,6
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86 71,3 84,2 5,3 8,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,3 58,7 69,7 0,2 1
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,9 26,6 33,3 0 0,2
Total >=12 anys 83,3 75,9 81,8 41,9 50,1
Total >=16 anys 83,6 76,6 82,3 43,5 52
Total 78,1 70,5 76,2 38,1 45,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.