Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98,1 98,3
(1B) Personal de residències 94 86,7 93,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 90,9 95,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,9 82,7 92
(4) Persones amb gran dependència 89,9 86,1 88,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,1 81,2 90,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,9 76,5 86,9
(6) Treballadors essencials 92,6 82,2 90,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,3 75,1 87
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 71,6 84,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,8 62,4 79,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,9 51 74
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70,1 56,1 67,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,5 47,8 61,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,6 46 61,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 79,1 59,8 75,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,9 58 67,5
Total >=12 anys 80,1 65,1 77,9
Total >=16 anys 80,4 65,4 78,3
Total 72,4 58,9 70,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi