Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,8 98,2
(1B) Personal de residències 93,9 86,7 93,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,6 91,4 96,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,2 83,2 92,7
(4) Persones amb gran dependència 90,4 87,1 89,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,4 92,5 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,3 84,6 90,9
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,1 78,3 87,3
(6) Treballadors essencials 93,2 83 91,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,5 76,2 87,3
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,3 73 85,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 81,5 64,2 80,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 76,9 54,2 75,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 71,7 57,9 69,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 66,6 50,5 64,1
(12) Persones de 20 a 29 anys 67,9 48,7 64,9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 80,9 61,7 78,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 73,7 60,4 70,7
Total >=12 anys 81,1 67 79,2
Total >=16 anys 81,4 67,3 79,5
Total 73,4 60,6 71,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi