Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,4 97,2 97,4
(1B) Personal de residències 90,7 85,1 89,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 88,6 93
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89 76,8 84,2
(4) Persones amb gran dependència 87,9 84,7 86
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 91,1 91,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,2 80,2 89,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87 73,3 83,5
(6) Treballadors essencials 87,3 76 82,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 85 71,4 82
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,3 68,5 79,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,5 55,9 69,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 65,6 41,1 60,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 52,4 33,8 40,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 37,5 10,3 16,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 32,4 2,2 9
(13A) Persones de 16 a 19 anys 31,5 3,7 8,1
Total >=16 anys 67,5 49,8 58,9
Total 58,8 43,4 51,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi