Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,9 98,2
(1B) Personal de residències 94,4 87,8 93,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,8 92,1 96,4
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,5 83,9 93,2
(4) Persones amb gran dependència 90,5 87,4 89,8
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,6 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,5 86,9 91,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,5 80,6 87,5
(6) Treballadors essencials 93,5 83,6 92,1
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,8 78,1 87,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,7 74,6 85,7
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,3 66,3 80,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,9 58,2 75,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,9 59,3 70,4
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,2 52 65,5
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,8 50,4 66,4
(13A) Persones de 16 a 19 anys 82,2 62,9 79,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 75,5 61,5 72,4
Total >=12 anys 82 68,7 79,9
Total >=16 anys 82,2 69 80,2
Total 74,1 62,1 72,2
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi