Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98 98,2
(1B) Personal de residències 93,8 86,5 92,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,1 90,8 95,6
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,6 82,5 91,7
(4) Persones amb gran dependència 89,5 85,9 88,3
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 91,9 92,3
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91 81,1 90,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,6 76,3 86,7
(6) Treballadors essencials 92,4 81,9 90,2
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,9 74,8 86,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,3 71,2 84,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 79,9 61,7 78,3
(10B) Persones de 40 a 44 anys 74,8 50,2 72,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 68,8 54,9 65,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 62,6 46,2 59,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 63,8 44,6 59,8
(13A) Persones de 16 a 19 anys 77,4 58,7 73,7
(13B) Persones de 12 a 15 anys 69,4 55,8 64,9
Total >=12 anys 79,1 64,2 76,8
Total >=16 anys 79,5 64,6 77,2
Total 71,6 58,1 69,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi