Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,9 98,1
(1B) Personal de residències 94 86,6 93,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,2 90,8 95,7
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 93,7 82,6 91,9
(4) Persones amb gran dependència 89,7 86 88,5
(5A) Persones de 80 anys o més 93,2 92 92,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,1 81,2 90,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,8 76,5 86,9
(6) Treballadors essencials 92,5 82 90,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,2 75 86,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 85,8 71,6 84,9
(10A) Persones de 45 a 49 anys 80,7 62,3 79,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 75,8 50,9 73,8
(11A) Persones de 35 a 39 anys 70 55,9 67,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 64,2 47,5 60,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 65,3 45,7 61,5
(13A) Persones de 16 a 19 anys 78,7 59,6 75,2
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,4 57,1 66,4
Total >=12 anys 79,9 64,9 77,7
Total >=16 anys 80,3 65,2 78,1
Total 72,3 58,7 70,3
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi