Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,3 97,2 97,4
(1B) Personal de residències 90,5 85,1 89
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 94,4 88,7 93,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 89,3 77,1 84,5
(4) Persones amb gran dependència 87,9 84,9 86,2
(5A) Persones de 80 anys o més 92,4 91,2 91,6
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,2 80,2 89,7
(5C) Persones de 66 a 69 anys 87,1 73,4 83,6
(6) Treballadors essencials 87,5 76,4 82,6
(8) Persones de 60 a 65 anys 85,1 71,5 82,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 81,5 68,6 79,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 73,8 56,5 70,5
(10B) Persones de 40 a 44 anys 66 41,9 61,1
(11A) Persones de 35 a 39 anys 53,5 35,2 42,1
(11B) Persones de 30 a 34 anys 39,5 12,6 19,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 34,5 3,2 10,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 35,5 5,4 10,2
Total >=16 anys 68,3 50,5 59,7
Total 59,5 44 52,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi