Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 83,8 80,2 80,4
(1B) Personal de residències 77,2 72,7 74,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 86,5 79,7 82,1
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 59,3 7,4 10,3
(4) Persones amb gran dependència 75,1 63,9 64,1
(5A) Persones de 80 anys o més 79 35,5 35,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 13,2 1,9 1,9
(6) Treballadors essencials 65,3 0,9 2,5
(8A) Persones de 60 a 65 anys 42,3 0,5 1,3
Total >=16 anys 16,5 6,5 6,7
Total 14,3 5,6 5,8
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.