Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,7 98 98,1 88,1 88,7
(1B) Personal de residències 94,9 89,8 94,3 62,5 64,7
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 97 94,3 96,7 75,2 78
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95,2 87,8 94 48,5 52,7
(4) Persones amb gran dependència 87,6 83,9 86,1 55,9 56,6
(5A) Persones de 80 anys o més 93,9 93,1 93,3 83,1 83,4
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,8 89,5 91,3 69,7 78,1
(5C) Persones de 66 a 69 anys 90,2 85,4 88,6 65 71,7
(6) Treballadors essencials 94,1 86,6 93,1 43,1 45,9
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,7 84 88,9 58,6 65,2
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,5 79,4 86,7 37,9 45
(10A) Persones de 45 a 49 anys 83,4 71,1 82 18,9 27,1
(10B) Persones de 40 a 44 anys 79,4 65,5 77,6 9,6 19,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,8 62,1 72,7 3,7 6,5
(11B) Persones de 30 a 34 anys 71,5 56,4 69,3 2,3 5,3
(12) Persones de 20 a 29 anys 74,6 56 71,7 0,4 3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86 68,5 83,4 0,2 0,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 70,2 47,5 57,3 0,1 0,1
(14) Persones de 5 a 11 anys 34,5 0 4 0 0
Total >=12 anys 83,7 72,8 81,5 30 35
Total >=16 anys 84,2 73,7 82,4 31,2 36,4
Total 78,1 66,4 74,5 27,4 32
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.