Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 98 98,3
(1B) Personal de residències 94,2 87,8 93,6
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96,7 92 96,3
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 94,4 83,8 93,2
(4) Persones amb gran dependència 90,5 87,4 89,9
(5A) Persones de 80 anys o més 93,5 92,6 92,9
(5B) Persones de 70 a 79 anys 91,4 86,8 91
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,4 80,3 87,4
(6) Treballadors essencials 93,4 83,4 92
(8) Persones de 60 a 65 anys 88,8 77,7 87,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 86,6 74,4 85,6
(10A) Persones de 45 a 49 anys 82,1 65,9 80,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 77,7 57,6 75,7
(11A) Persones de 35 a 39 anys 72,7 59,1 70,3
(11B) Persones de 30 a 34 anys 67,8 51,8 65,2
(12) Persones de 20 a 29 anys 69,3 50,1 66,1
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,7 62,8 78,8
(13B) Persones de 12 a 15 anys 74,9 61,3 72,1
Total >=12 anys 81,8 68,5 79,7
Total >=16 anys 82 68,8 80
Total 73,9 61,9 72,1
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi