Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,1 96,9 97,1
(1B) Personal de residències 88 81,3 84,9
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 93 86,3 90,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 83,8 61,4 67
(4) Persones amb gran dependència 86,1 83,6 84,2
(5A) Persones de 80 anys o més 92 90,4 90,7
(5B) Persones de 70 a 79 anys 89,4 78,4 87,6
(5C) Persones de 66 a 69 anys 84,4 11,1 19,8
(6) Treballadors essencials 79,5 56,4 60,3
(8) Persones de 60 a 65 anys 81,3 16 24,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 76,3 46 54,8
(10A) Persones de 45 a 49 anys 57 1,9 9
(10B) Persones de 40 a 44 anys 32,6 1,3 8,6
(11A) Persones de 35 a 39 anys 3 0,9 1,6
Total >=16 anys 49,1 27 31,7
Total 42,8 23,5 27,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi