Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,8 97,7 97,9
(1B) Personal de residències 92,9 86,3 92,1
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,7 90,2 94,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 92,5 81,6 90,3
(4) Persones amb gran dependència 89,2 85,2 87,5
(5A) Persones de 80 anys o més 92,9 91,7 92,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 90,7 80,8 90,3
(5C) Persones de 66 a 69 anys 88,4 75,9 86,2
(6) Treballadors essencials 91,6 81 89
(8) Persones de 60 a 65 anys 87,5 74,1 85,8
(9) Persones de 50 a 59 anys 84,6 70,5 83,4
(10A) Persones de 45 a 49 anys 78,8 60,6 76,8
(10B) Persones de 40 a 44 anys 73,1 48,6 70,5
(11A) Persones de 35 a 39 anys 66,6 51,5 61,6
(11B) Persones de 30 a 34 anys 59 42,7 53,9
(12) Persones de 20 a 29 anys 59,5 40,5 53,7
(13A) Persones de 16 a 19 anys 73,5 52,5 65,1
(13B) Persones de 12 a 15 anys 64,7 42 49,2
Total >=12 anys 77,3 62 73,7
Total >=16 anys 77,8 62,7 74,6
Total 70 56,1 66,7
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi