Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98 94,6 94,6
(1B) Personal de residències 79,9 72,7 74,2
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 84 74,9 78,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 59,7 10 11,6
(4) Persones amb gran dependència 87,4 79,8 79,8
(5A) Persones de 80 anys o més 89,4 80 80
(5B) Persones de 70 a 79 anys 77,3 39,2 40,8
(5C) Persones de 66 a 69 anys 76 3,1 3,4
(6) Treballadors essencials 70,9 1 1,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 68,4 3,5 4,4
(9) Persones de 50 a 59 anys 3,9 2,1 2,2
Total >=16 anys 30,4 13,4 13,8
Total 25,5 11,2 11,6
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi