Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa * % Cobertura dosi 3 % Cobertura dosi de record **
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 97,7 97,7 97,3 97,3
(1B) Personal de residències 95,6 92,6 94,6 66 70,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 96 92,5 95,6 74,2 78,8
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 96,2 92,2 95,2 63,4 67,2
(4) Persones amb gran dependència 88,3 83,4 83,9 67,7 67,7
(5A) Persones de 80 anys o més 93,1 88,1 88,1 86 86,1
(5B) Persones de 70 a 79 anys 92,9 92,1 92,4 83,1 85,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 91,1 88,9 90,3 76,9 81,3
(6) Treballadors essencials 93,5 89,7 92,4 57,6 60,5
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,9 86,1 88,9 68,6 74,6
(9) Persones de 50 a 59 anys 88,6 84,7 87,8 57,7 63
(10A) Persones de 45 a 49 anys 86,4 80 85,4 41 50,7
(10B) Persones de 40 a 44 anys 83,3 74,1 81,5 29,7 41,3
(11A) Persones de 35 a 39 anys 77,6 70,9 75,6 23,4 25,9
(11B) Persones de 30 a 34 anys 73,1 64,1 70,2 17,7 20,4
(12) Persones de 20 a 29 anys 77,3 66,5 74,6 12,9 16,3
(13A) Persones de 16 a 19 anys 86,9 76,3 85 5 6,4
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,5 60,2 67,1 0,1 0,3
(14) Persones de 5 a 11 anys 42,3 25,6 28,6 0 0,1
Total >=12 anys 86 79,8 84,1 46,5 51
Total >=16 anys 86,8 81 85,1 49,2 53,9
Total 79,5 72,9 76,8 41,4 45,4
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi
** Correspon a l'administració d'una tercera dosi excepte si la primovacunació es va completar amb una única dosi (productes monodosi o pautes de cas + dosi); en aquests casos la dosi de record correspon a la segona.