Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,9 97,7 97,7
(1B) Personal de residències 94,3 85,8 92,4
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 95,3 87 94,2
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 95 87,6 93,9
(4) Persones amb gran dependència 91,1 86 86
(5A) Persones de 80 anys o més 91,9 86,1 86,2
(5B) Persones de 70 a 79 anys 93 91,6 92,4
(5C) Persones de 66 a 69 anys 89,8 84,7 88,5
(6) Treballadors essencials 92,7 85,7 90,7
(8) Persones de 60 a 65 anys 89,3 79,6 87,9
(9) Persones de 50 a 59 anys 87,2 79,1 86,2
(10A) Persones de 45 a 49 anys 85,3 72,2 84,2
(10B) Persones de 40 a 44 anys 81,4 63,6 80,2
(11A) Persones de 35 a 39 anys 74,8 67,1 72,8
(11B) Persones de 30 a 34 anys 68,5 59,2 66
(12) Persones de 20 a 29 anys 71,2 59,1 68,2
(13A) Persones de 16 a 19 anys 81,1 69,4 78,9
(13B) Persones de 12 a 15 anys 72,7 64,7 70,7
Total >=12 anys 84 74,9 82,1
Total >=16 anys 84,6 75,5 82,8
Total 74,1 66,1 72,5
* El criteri general és l'administració de dues dosis però es contemplen dues excepcions:
  • Productes monodosi (Janssen)
  • Persones de 65 anys o menys amb un diagnòstic de COVID-19 previ a l'administració de la primera dosi