Grup % Cobertura dosi 1 % Cobertura dosi 2 % Pauta completa *
(1A) Persones institucionalitzades 98,6 94,9 94,9
(1B) Personal de residències 72,7 67,8 68,3
(2/3A) Personal d'Atenció Primària i Hospitalària 81,8 72,2 75,9
(3B/3C) Altre personal de l'àmbit sanitari i sociosanitari 59,1 8 9,8
(4) Persones amb gran dependència 83,8 61,4 61,4
(5A) Persones de 80 anys o més 80,4 10,5 10,5
(5B) Persones de 70 a 79 anys 14,4 2,4 2,4
(6) Treballadors essencials 65,7 0,7 1,1
(8A) Persones de 60 a 65 anys 38 0,3 0,5
Total >=16 anys 16,7 4,6 4,8
Total 13,9 3,8 4
* El criteri general és l'administració de dues dosis, amb l'excepció de les persones menors de 66 anys que hagin patit la malaltia amb anterioritat; en aquests casos només és necessària una dosi.